Sekcije

1.     SEKCIJA PSIHOLOGA U OBRAZOVANJU

Backović   Anđa

Bahović Senana

Barjaktarović – Jelić  Mila

Bushati  Liridona

Cicmil  Radovan

Ćalov – Prelević   Ana

Ćeman  Sehada

Dacić  Seida

Đuričković  Dimitrije

Filipović  Sonja

Janković   Dijana

Jovićević Snežana

Kadić – Pejković   Varja

Kajević  Mirela

Kašić   Al – Ammar

Knežević   Jelena

Lutovac   Sreten

Marković   Marija

Maraš Nada

Mekić Nejra

Milić  Tamara

Milović  Veselinka

Minić  Zorica

Mitrović – Radošević   Vjera

Ničević Anđela

Pušonjić   Milica

Radunović Milica

Raičević   Borivoje

Rovčanin Snežana

Soldo Mira

Tušup  Milica

Žugić Aleksandra

Vuletić Jelena

 

 

2.     ZDRAVSTVENA/KLINIČKA SEKCIJA

Bećir Kristina

Boričić  Irena

Bošković   Jadranka

Bulajić  T. Milena

Bulatović  Miloš

Bushati  Liridona

Dabetić  Rada

Damjanović Bojana

Delibašić   Jovana

Đurđić  Marko

Đurić Danilo

Đurišić Tatijana

Femić  Danijela

Filipović  Sonja

Gazivoda  Mina

Golubović – Popović  Ana

Ilić Branka

Jovanović   Ana

Josipović Sanela

Jurišević  Jelena

Kriovkapić  Milica

Kulić  Ana

Kurt  Majlinda

Martinovoć Marina

Milović Veselinka

Molabećiri  Lirije

Nikolić  Milena

Pavličić  Nevenka

Pejaković  Adriana

Petranić  Marija

Ralević  Nikola

Raspopović  Milena

Radenović Nadežda

Ševaljević  Nađa

Tičević  Andrijana

Trutić Ivana

Vujović Branislavka

Vuković  Nataša

Vuković  Tijana

 

 

3.     POSLOVNA/HR SEKCIJA

Božović  Marijana

Božović Snežana

Dizdarević Alisa

Jokmanović  Andrea

Kaluđerović  Milica

Knežević  Jelena

Kulić  Ana

Milošević  Ana

Mitrović – Radošević  Vjera

Mrdović  Božina

Pavličić Nevenka

Radunović  Rajko

Špadijer  Marijeta

Vlačić  Lora

Vojinović  Milena

Terzić  Andrea

 

 

4.     SEKCIJA ZA PROFESIONALNU ORIJENTACIJU

Belada  Milica

Čikarić  Vesna

Dedić  Dragana

Dizdarević  Alisa

Jokmanović  Andrea

Kadić – Pejković  Varja

Knežević   Jelena

Krivokapić Milica

Kulić  Ana

Kulić Mirjana

Nedović  Sanja

Pejović  Jevrosima

Radonjić  Vesna

Radulović  Nataša

Stamatović  Tamara

 

 

5.     SEKCIJA ZA SAVJETOVANJE I KOUČING

Boljević Marija

Božović  Marijana

Božović  Vesna  Anastasija

Bulajić  T. Milena

Dabetić  Rada

Đečević  Mehmed

Đurić  Danilo

Đurović  Žana

Filipović  Sonja

Ivanović Žarko

Jovanović Ana

Jokmanović  Andrea

Kadić – Pejković  Varja

Kašić  Al – Ammar

Kulić Mirjana

Martinović  Marina

Milošević  Ana

Milović  Nađa

Pejović  Jevrosima

Pekić  Nađa

Raspopović  Milena

Tičević  Andrijana

Trutić Ivana

 

 

6.     SEKCIJA ZA SOCIJALNU  ZAŠTITU I HUMANITARNE ORGANIZACIJE

Boljević Marija

Damjanović Bojana

Drobnjak  Ana

Đečević  Mehmed

Đurić  Danilo

Ivančević Tijana

Kadić – Pejković  Varja

Kovačević  Aleksandra

Krivokapić  Milica

Kulić  Ana

Maksimović  Ana

Miletić  Bojana

Novaković  Sandra

Piper  Marijana

Pušonjić  Milica

Radović  Biljana

Radović Bojana

Šćepović  Marija

Šofranac  Jelena

Topalović  Sanja

Vujačić  Suzana

Vuksanović  Mirjana

 

 

7.     SEKCIJA ZA PREVENCIJU BOLESTI  ZAVISNOSTI

Đurišić  Tatijana

Filipović  Sonja

Janković  Milena

Jurišević  Jelena

Lješnjak Maja

Kraljević  Vesna

Maksimović  Ana

Milošević  Dijana

Vujović  Branislavka

Vuksanović  Mirjana

 

 

8.     FORENZIČKA/PENOLOŠKA SEKCIJA

Chastain  Sanja

Damjanović Bojana

Čolević  Branka

Đurović  Žana

Ilić  Boško

Kulić Mirjana

Milović  Veselinka

Radović  Biljana

Trutić Ivana