O nama

Udruženje psihologa Crne Gore (UPCG) je stručna, nevladina, interesna i društvena  organizacija koja je osnovana 2016.godine u cilju promovisanja značaja i očuvanja ugleda psihološke struke i prava psihologa, zaštite interesa struke pred nadležnim organima kao i nadgledanje rada zaposlenih psihologa u državnim institucijama i u privatnoj praksi. Pored toga Udruženje ima za cilj da  poboljša komunikaciju medju psiholozima i da na taj načnin  organizuje i podstiče psihologe da svojim znanjem doprinose razvoju  Crne Gore i svom društvenom ugledu i statusu.

Naša misija je da stvaramo i obezbeđujemo uslove za zakonsku utemeljenost psihološke djelatnosti, čime ćemo zaštiti rad psihologa i psihoterapeuta kao i njihove korisnike.

Udruženje će  takođe, nastojati da osnaživanjem  komunikacije među svojim članovima, kao i saradnjom sa regionalnim udruženjima,  podstiče razvoj psihologije kao nauke kroz naučno-istraživački rad,  i njenu primjenu u svim oblastima prakse. To treba da  unapređuje odnose među ljudima u društvu, doprinosi humanizaciji radnih i životnih uslova i svestranijem razvoju  ličnosti.U skladu sa tim, Udruženje će  organizovati različite skupove na kojima će  psiholozi moći da razmjenjuju znanja i iskustva, doprinoseći svom kontinuiranom profesionalnom razvoju i napredovanju.

Kao najaktuelnija polja djelovanja, Udruženje psihologa Crne Gore izdvaja:

  • prijedlog Zakona o psihološkoj djelatnosti i njegovo usvajanje
  • praćenje i proučavanje rada psihologa i uslova za njihov rad
  • utvrđivanje standarda, normi i cijena usluga u privatnoj psihološkoj djelatnosti
  • praćenje i nadzor nad sprovođenjem principa profesionalne psihološke etike i preduzimanje odgovarajućih mjera, posebno u slučajevima njenog kršenja
  • utvrdjivanje normi  i formiranje stručnog nadzora za rad u privatnoj psihološkoj praksi
  • davanje stručnog mišljenja tokom izrade propisa koji se tiču psihološke djelatnosti
  • utvrđivanje propisa psihodijagnostičkih sredstava i standarda za njihovu upotrebu, kao i preuzimanje mjera zaštite od njihove neovlašćene distribucije i primjene
  • uspostavljanje saradnje sa drugim organizacijama koje u svom radu prepoznaju sličnu misiju i interese koje zastupa Udruženje psihologa.Ovim putem pozivamo zainteresovane organizacije  da nam se obrate putem mejla  psiholozi.me@gmail.com u cilju zajedničke saradnje na različitim projektima.

Ostala polja djelovanja navedena su u Statutu Udruženja psihologa Crne Gore.

Za učlanjenje u UPCG u svojstvu redovnog člana, potrebno je da popunite prijavni obrazac (http://udruzenjepsihologa.me/prijava/ ),  dostavite skeniranu diplomu na mejl  psiholozi.me@gmail.com   i uplatite  članarinu na žiro račun 550-17314-36.

NAPOMENA : 

Na sjednici je Skupštine 31. januara 2017. godine odlučeno da se godišnja članarina kreće u rasponu od 30 do 50 eura i da se plaća u dvije rate. Osnovna članarina je 30 eura. Ipak, svako ko može da  uplati više i na taj način doprinese uspješnijoj realizaciji aktivnosti UPCG, može to da uradi i do iznosa od 50 eura.

Članarina se uplaćuje u dvije rate, odnosno – dva puta godišnje.