Organizacija treninga “Samopovređivanje adolescenata, praktične smjernice za procjenu i terapijski rad”

Drage koleginice i kolege,

obavještavamo vas da postoji mogućnost organizovanja jednodnevne obuke “Samopovređivanje adolescenata, praktične smjernice za procjenu i terapijski rad”. Organizacija iste zavisiće od vaše zainteresovanosti jer je neophodno da se prijavi minimum 15 učesnika. Cijena edukacije iznosi 100 eura, što može varirati ukoliko se prijavi veći broj učesnika.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem našeg mejla psiholozi.me@gmail.com 

U nastavku pogledajte detalje o treningu

Cilj i teme

Poslednjih godina svedoci smo dramatičnog porasta problema samopovređvanja među mladima,

kako u opštoj tako i u kliničkoj populaciji adolescenata. Na ovom treningu rasvijetlićemo uzroke i

različite uticaje koji se nalaze u osnovi ovakvih ponašanja. Razmišljaćemo o tome kako i kada

uključiti porodicu u tretman. Predstavićemo terapijske intervencje koje su se pokazale efikasnim u

tretmanu samopovređivanja tokom višegodišnjeg iskustva autorki programa.

Trening je namenjen: psiholozima, psihijatrima, pedagozima, defektolozima, socijalnim radnicima,

profesionalcima koji rade sa djecom i adolescentima.

Dobiti za učesnike treninga:

  1. vođenje intervjua sa adolescentom koji se samopovređuje
  2. prepoznavanje faktora rizika
  3. uspostavljanje diferencijalne dijagnoze
  4. prepoznavanje uloge porodice
  5. usvajanje efikasnih terapijskih intervencija u radu sa adolescentom koji se samopovređuje

Teme koje su obuhvaćene:

:: Definisanje i specifičnosti fenomena samopovređivanja u adolescenciji

:: Epidemiologija

:: Etiologija

:: Razlikovanje koncepata: Samopovređivanje /Pokušaji/Suicid

:: Rizične grupe

:: Tretman (Individualni tretman; Porodični tretman; Farmakoterapija)

Trajanje obuke: 1 susret od 8h 

Voditelji:

Jelena Srdanović Maraš, doktor psiholoških nauka, specijalista medicinske psihologije, porodični psihoterapeut. Zaposlena je na Odeljenju za dečiju i adolescentnu psihijatriju na Klinici za psihijatriju, Kliničkog centra Vojvodine, ima 17 godina iskustva u radu sa djecom, adolescentima i porodicama. Nosilac je evropskog sertifikata za psihoterapiju.

Jasminka Marković, dječiji psihijatar, doktor medicinskih nauka, porodični psihoterapeut. Skoro 20 godina se bavi psihodijagnostikom i psihoterapijom djece, adolescenata i porodica. Zaposlena na Klinici za psihijatriju, KCV, na Odeljenju za dečiju i adolescentnu psihijatriju.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *