NVO „Autentik“ (Podgorica), Centar za Shema Terapiju Beograd i Psihološko savetovalište „Mozaik“ (Beograd) Vas pozivaju na stručni seminar: Osnove Shema terapije i primjena Shema terapije u radu sa poremećajima ličnosti 23. i 24. Mart 2019., Podgorica

Ciljevi seminara su da polaznici (psihoterapeuti, edukanti psihoterapije, psiholozi, studenti psihologije, psihijatri i drugi slični profesionalci):

 • se upoznaju sa Shema terapijom i mogućnošću njene integracije sa drugim psihoterapijskim pristupima

 • prodube znanja o poremećajima ličnosti i načinom rada sa ovom populacijom

 •  upoznaju se sa načinom na koji se u Shema terapiji konceptualizuju i tretiraju poremećaji ličnosti

 • unaprijede psihoterapijski odnos kroz osvješćivanje „shema hemije“, odnosno sopstvenih shema i modaliteta pomagača

Prijave i upit za dodatne informacije slati na: nvoautentik@gmail.com

 

     

      Konkretni ciljevi i željeni ishodi su:

 • Upoznavanje sa osnovnim konceptima Shema terapije – rad na prepoznavanju maladaptivnih shema i shema modaliteta u praksi;

 • Razumijevanje uloge ranog razvoja u nastanku simptoma i problema poremećaja ličnosti, kao i načina na koji se oni tokom kasnijeg života održavaju;

 • Upoznavanje sa konceptualizacijom poremećaja i načinom rada u Shema terapiji; Provežbavanje kroz rad na konceptualizaciji slučaja za konkretnog klijenta;

 • Upoznavanje sa načinom na koji se u Shema terapiji konceptualizuju i tretiraju poremećaji ličnosti;

 • Rad na unapređivanju psihoterapijskog odnosa kroz osvješćivanje „shema hemije“, odnosno sopstvenih shema i modaliteta

Metod rada

Predavanje; video ilustracije iz filmova i psihoterapijske prakse; prikazi slučajeva; vježbe u grupama i parovima;

Trajanje i mjesto održavanja:

 • 23. i 24. mart 2019. (subota i nedelja), 10h – 18h

 • Ukupno 16h edukacije

 • Mjesto održavanja: Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 149

UČEŠĆEM NA SEMINARU DOBIJATE:

16h školskih sati stručne edukacije raspoređene u dva dana

* Rad u grupi do 20 polaznika u ugodnoj, pozitivnoj atmosferi

* Voditeljicu s bogatim iskustvom i znanjem u radu

Potvrdu o pohadjanju za 16 školskih sati stručne edukacije

* Osvježenja u pauzama

* Pisane materijale

CIJENA i PLAĆANjE

 • Cijena pohađanja seminara po osobi je 150€.

 • Za rane prijave i uplate avansa do 01. marta odobravamo popust od 20% i cijena je 130e.

 • Rok za prijave je 10. Mart 2019.

 • Za konačnu prijavu i obezbijeđeno mjesto na edukaciji zbog limitiranog broja učesnika, a usled velikog interesovanja, neophodno je uplatiti i do 10. Marta 2019. avans u iznosu od 40e.

 • U slučaju otkazivanja seminara od strane organizatora kompletan iznos avansa će biti vraćen uplatiocu

Autorka i voditeljka seminara:

Dr Tijana Mirović je doktor psiholoških nаukа, sertifikovani Shema terapeut, trener i supervizor; Racionalno-Emotivno Bihejvioralni psihoterapeut (Associate Fellow of Albert Ellis Institute) i Sistemski porodični psihoterapeut. Zaposlena je kao vanredni profesor zа užu nаučnu oblаst psihologije nа Fаkultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Pored toga, dr Mirović je direktor akreditovanog i međunarodno priznatog trening programa u Centru za Shema Terapiju Beograd i osnivač Psihološkog savetovališta „Mozaik“ (Beograd) gde radi kao psihoterapeut, edukator i medijator. Objavila je dvije knjige i preko 30 nаučnih rаdovа iz oblasti psihologije i psihoterapije.

O Shema terapiji:

Shema terapija (Schema Therapy) je nov psihoterapijski pravac koji je nastao devedesetih godina dvadesetog veka. Autor ovog psihoterapijskog pravca jeste dr Džefri Jang (Dr. Jeffrey Young).

Shema terapija je integrativan psihoterapijski pristup koji objedinjuje elemente iz kognitivno-bihejvioralnih, psihodinamskih (objektni odnosi), Geštalt i atačment modela. Ljudi kojima Shema terapija koristi imaju čest i uporan problem sa različitim maladaptivnim (samoosujećujućim) obrascima koji se godinama ponavljaju i održavaju. Do razvoja maladaptivnih obrazaca i shema dolazi onda kada zdrave razvojne potrebe nisu zadovoljene. Stoga je glavni fokus u shema terapiji upravo na ljudskim potrebama.

Maladaptivne sheme predstavljaju psihološke konstrukte koji uključuju uvjerenja o sebi, svijetu i drugim ljudima. One nastaju tokom ranog razvoja kao rezultat nezadovoljenih potreba, urođenog temperamenta i toksičnih iskustava tokom djetinjstva. Kada se maladaptivne sheme aktiviraju dolazi do intenzivnih stanja koje nazivamo modalitetima. Drugim riječima, modalitet je trenutno stanje u kome se neka osoba nalazi. Sheme i modaliteti nastaju tokom djetinjstva, ali ostaju aktivni i tokom odraslog doba kreirajući sliku o sebi i svijetu koja je netačna, disfunkcionalna i limitirajuća, a pri tom stabilna i teško promjenljiva.

Ciljevi Shema terapije su:

 • Smanjivanje intenzitet shema ili liječenje shema

 • Razvijanje modaliteta saosjećajnog zdravog odraslog, kako bi osoba mogla adekvatno da se nosi sa modalitetima koji se aktiviraju u različitim situacijama

 • Podučavanje klijenta kako da brine o sopstvenim emocionalnim potrebama na efikasan način

 • Razbijanje maladaptivnih – disfunkcionalnih obrazaca i građenje zdravijeg odnosa sa sobom i sa svijetom.

Navedeni ciljevi Shema terapije ostvaruju se uz pomoć različitih kognitivnih, iskustvenih i bihejvioralnih tehnika. Pored toga, postoje i dvije strategije koje odlikuju prirodu terapijskog odnosa u Shema terapiji: empatička konfrontacija i limitirano roditeljstvo. Shema terapeuti pokazuju empatiju za sheme i modalitet, povezuju ih sa povrjeđujućim iskustvima iz djetinjstva, istovremeno ohrabrujući klijente da razviju zdravije načine ophođenja sa sobom i sa drugima (empatička konfrontacija). Uz to, shema terapeuti obučeni su i da odgovore na klijentove potrebe na ličan i transparentan način uz izbjegavanje distanciranosti iz uloge terapeuta (limitirano roditeljstvo). Shema terapija je dobro prihvaćena i pozitivno ocijenjena i od strane klijenata i od strane terapeuta.

O „Autentik“-u:

NVO „Autentik“ je organizacija osnovana 2017. godine kojoj su neki od ciljeva udruživanje i povezivanje naše i sličnih organizacija i stručnjaka u cilju unaprjeđenja i promovisanja saznanja/metoda/tehnika za lični rast i razvoj, učenje vještina i metoda za rad sa djecom i odraslima, organizovanje seminara/edukacija/obuka od strane domaćih i stručnjaka iz regiona.

Autentik“ je u decembru 2017. uspješno organizovao dva jednodnevna seminara u na temu „Kako sa djecom – vještine i intervencije iz ugla Terapije igrom“ koji je pohadjalo preko 30 stručnjaka i onih koji rade sa djecom iz cijele Crne Gore, takođe u saradnji sa Centrom „Proventus“ iz Zagreba i edukatorkom Tatjanom Gjurković. Tokom 2018.godine organizovali su nekoliko autorskih seminara na temu „Kako do balansa?“.

Tim “Autenika“ čine magistrice psihologije Branka Čolević i Vesna Kraljević iz Podgorice.

Više o Autentiku saznajte na: https://www.facebook.com/nvoautentik/

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *