Saradnja UPCG sa NVO Roditelji

Članice Udruženja psihologa Crne Gore ostvarile su volontersku saradnju sa NVO Roditelji. Naime, u okviru Razvojnog centra, Udruženje Roditelji okuplja djecu iz socio-ekonomski ugroženih porodica, kojima članice UPCG pružaju usluge iz svog domena rada. Aktivnosti su psihološka procjena aktuelnog funkcionisanja i potreba djece, na osnovu koje smo koncipirali set psiholoških radionica koje imaju za cilj da osnaže djecu u onim razvojnim oblastima koje su procjenom detektovane kao neophodne za podršku. Djeca su podijeljena u dvije uzrasne grupe: a) 6 do 10; b) 11 do 15 godina.

U pitanju su radonice na teme:

  • Socio-emocionalne vještine
  • Slika o sebi,
  • Samopouzdanje,
  • Razumijevanje i ovladavanja emocijama,
  • Frustraciona tolerancija,
  • Lične granice – društveno  prihvatljivo ponašanje,
  • Samozaštita,
  • Asertivnost i nenasilna komunikacija,
  • Rješavanje konflikata,
  • Motiv postignuća…

Ovo će dovesti do osnaživanja svakog pojedinog djeteta kako na individualnom, tako i na kolektivnom planu. Usvojiće vještine, dobiti potrebnu stimulaciju, uspostaviti nove modele i mehanizme ponašanja. Očekuju se njihove bolje vještine funkcionisanja u grupi vršnjaka, snalaženja u izazovnim situacijama i sl. Takođe, za određen broj djece je organizovana indivudualna psihološka podrška.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *