Konkurs za još jedno radno mjesto koji raspisuje Klinički centar pod okriljem EU projekta iz programa Horizont 2020: „Implementation of an effective and cost-effective intervention for patients withpsychotic disorders in low and middle income countries in South Eastern Europe – IMPULSE“

 

Naziv radnog mjesta:

Saradnik u istraživanju

 

PROFIL KANDIDATA

Kvalifikacije

 • Ljekar – doktor medicinskih nauka ili
 • Doktor nauka iz oblasti psihologije, sociologije ili kognitivnih nauka

 

Status radnog mjesta:

Na određeno vrijeme, 3 godine, sa punim radnim vremenom

 

Lokacija:

Klinički centar Crne Gore, Ljubljanska bb, Podgorica, Crna Gora

 

Zaposleni izvještava:

Doc. dr Lidiji Injac Stevović, rukovodiocu istraživanja u Crnoj Gori

 

Uslovi:

Mjesečna zarada u bruto iznosu od 1.250 €

 

Finansijer:

Evropska unija

 

Rok za prijavljivanje:

Od 23.01.2018. do  07.02. 2018. godine do 15h

 

Sadržaj prijave:

 • Motivaciono pismo
 • CV u Europass formatu
 • Prijave predati lično preko arhive ili preporučenom poštom  na adresu: JZU  KCCG, Centar za nauku, Podgorica,  sa naznakom za „IMPULSE“.

 

Napomena: Aplikanti moraju imati boravište u zemljama EU ili pridruženim zemljama u trajanju od 3 godine u toku poslednjih 5 godina, da bi bili kvalifikovani za EU finansiranje.

 

Sažetak pozicije

 

Teška mentalna oboljenja predstavljaju veliki zdravstveni teret širom svijeta, sa velikom prazninom u načinima liječenja u zemljama nižeg i srednjeg prihoda u Jugoistočnoj Evropi. Donosioci odluka, planeri i profesionalna tijela u ovim zemljama posvećeni su premošćavanju te praznine; no ipak, oni imaju poteškoća u prevazilaženju osnovnih prepreka kao što je nedostatak finansija i kvalifikovanog osoblja. IMPULSEima za cilj da omogući razvoj djelotvorne zdravstvene njege bazirane na zajednici u ovim zemljama, implementirajući model intervencije pod nazivom DIALOG + koji je zasnovan na naučnim dokazima, lako sprovodiv, nije skup i kreira uštede. Intervencija je potpomognuta tehnologijom i zasnovana na komunikaciji u kojoj je fokus na pacijentu, na istraživanju kvaliteta života i fokusirana je na terapiju kojom se pronalaze rješenja problema. Terapija je kreirana tako da su susreti između terapeuta i pacijanata bolje strukturirani, obuhvatni i terapeutski djelotvorniji. DIALOG+ je djelotvoran u smanjenju kliničkih simptoma, poboljšanju kvaliteta života i smanjenju troškova liječenja. IMPULSE povezuje multidisciplinarni konzorcijum (eksperte iz psihijatrije, psihologije, zdravstvene ekonomije i transkulturalnog istraživanja) kako bi sproveli implementacionu studiju kombinovanih metoda, sa više slučajeva, u 5 zemalja srednjeg i nižeg prihoda – Bosni i Hercegovini, Kosovu, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. IMPULSE projekat će formulisati kontekstualno odgovarajući pristup i optimizovati sprovođenje metode intervencije u različitim zdravstvenim sistemima, ispitujući istovremeno kako lokalni, organizacioni i nacionalni faktori utiču na implementaciju, održivost i ekonomske troškove. Ovaj proces će generisati novo znanje kako da se najbolje razvije i organizuje zdravstvena njega mentalnih bolesnika u zajednici u zemljama srednjeg i nižeg prihoda kroz implementaciju djelotvornih i generičkih intervencija. Preduzećemo niz aktivnosti kako bismo objavili rezultate projekta i time maksimizovali uticaj istraživanja. To će uključivati prenošenje otkrića u nacionalne smjernice za implementaciju i politike u svakoj od zemalja.

 

 

Standardne obaveze i odgovornosti zaposlenog

 

 • Razvoj plana rada, u skladu sa planom projekta
 • Sprovođenje plana u dogovoru s rukovodiocem istraživanja
 • Pregled literature i priprema preglednih članaka
 • Priprema podataka za analizu, uključujući uređivanje i kodiranje
 • Obavljanje statističkih analiza
 • Sastavljanje rezultata prema naučnim standardima i priprema za publikovanje
 • Učestvovanje u zajedničkim projektnim aktivnostima, sastancima i obukama
 • Priprema izvještaja za projekat
 • Prezentovanje rezultata na konferencijama

 

 

Informacije o finansiranju

 

Radno mjesto se finansira iz programa Evropske unije za istraživanje i inovacije, Horizont 2020. Klinički centar je partner u projektu dok je koordinator projekta Queen Mary University of London.

 

Znanje i iskustvo (neophodno i poželjno)

 

 • Iskustvo u korišćenju kvantitativnih statističkih programa (npr. SPSS, STATA, SAS) [neophodno]
 • Iskustvo u pripremu sistematičnog pregleda literature i preglednih članaka [neophodno]
 • Publikovani autorski članci u naučnim časopisima [poželjno]
 • Odlično znanje engleskog jezika [neophodno]
 • Odlično znanje crnogorskog / srpskog / hrvatskog / bosanskog jezika [neophodno]

 

Vještine i kompetencije

 • Pisanje akademskih članaka
 • Komforno korišćenje Microsoft suite aplikacija (Word, Excel, Powerpoint itd.)
 • Sposobnost timskog rada
 • Sposobnost samostalnog rada
 • Vještine prezentacije, komunikacije i interpersonalne vještine
 • Tačnost u postizanju rokova
 • Motivacija za dalju naučnu karijeru

 

JZU Klinički centar Crne Gore raspisao konkurs za radno mjesto – saradnik u istraživanju

JZU Klinički centar Crne Gore, Klinika za psihijatriju, pod okriljem EU projekta iz programa Horizont 2020: „Implementation of an effective and cost-effective intervention for patients withpsychotic disorders in low and middle income countries in South Eastern Europe – IMPULSE“ , raspisuje javni konkurs za radno mjesto – saradnik u istraživanju.

Za prijem u radni odnos:

 

Naziv radnog mjesta:

Saradnik u istraživanju

 

Status radnog mjesta:

Na određeno vrijeme, 3 godine, sa punim radnim vremenom

 

Lokacija:

Klinički centar Crne Gore, Ljubljanska bb, Podgorica, Crna Gora

 

Zaposleni izvještava:

Doc. dr Lidiji Injac Stevović, rukovodiocu istraživanja

 

Uslovi:

Mjesečna zarada u bruto iznosu od 1.130 €

 

Finansijer:

Evropska unija

 

Rok za prijavljivanje:

Od 23.01.2018. do 7.02.2018.godine do 15h

 

Sadržaj prijave:

 • Motivaciono pismo
 • CV u Europass format
 • Prijave predati lično preko arhive ili preporučenom poštom  na adresu: JZU  KCCG, Centar za nauku, Podgorica,  sa naznakom za „IMPULSE“.

 

Napomena: Aplikanti moraju imati boravište u zemljama EU ili pridruženim zemljama u trajanju od 3 godine u toku poslednjih 5 godina, da bi bili kvalifikovani za EU finansiranje.

 

Sažetak pozicije

 

Teška mentalna oboljenja predstavljaju veliki zdravstveni teret širom svijeta, sa velikom prazninom u načinima liječenja u zemljama nižeg i srednjeg prihoda u Jugoistočnoj Evropi. Donosioci odluka, planeri i profesionalna tijela u ovim zemljama posvećeni su premošćavanju te praznine; no ipak, oni imaju poteškoća u prevazilaženju osnovnih prepreka kao što je nedostatak finansija i kvalifikovanog osoblja. IMPULSEima za cilj da omogući razvoj djelotvorne zdravstvene njege bazirane na zajednici u ovim zemljama, implementirajući model intervencije pod nazivom DIALOG + koji je zasnovan na naučnim dokazima, lako sprovodiv, nije skup i kreira uštede. Intervencija je potpomognuta tehnologijom i zasnovana na komunikaciji u kojoj je fokus na pacijentu, na istraživanju kvaliteta života i fokusirana je na terapiju kojom se pronalaze rješenja problema. Terapija je kreirana tako da su susreti između terapeuta i pacijanata bolje strukturirani, obuhvatni i terapeutski djelotvorniji. DIALOG+ je djelotvoran u smanjenju kliničkih simptoma, poboljšanju kvaliteta života i smanjenju troškova liječenja. IMPULSE povezuje multidisciplinarni konzorcijum (eksperte iz psihijatrije, psihologije, zdravstvene ekonomije i transkulturalnog istraživanja) kako bi sproveli implementacionu studiju kombinovanih metoda, sa više slučajeva, u 5 zemalja srednjeg i nižeg prihoda – Bosni i Hercegovini, Kosovu, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. IMPULSE projekat će formulisati kontekstualno odgovarajući pristup i optimizovati sprovođenje metode intervencije u različitim zdravstvenim sistemima, ispitujući istovremeno kako lokalni, organizacioni i nacionalni faktori utiču na implementaciju, održivost i ekonomske troškove. Ovaj proces će generisati novo znanje kako da se najbolje razvije i organizuje zdravstvena njega mentalnih bolesnika u zajednici u zemljama srednjeg i nižeg prihoda kroz implementaciju djelotvornih i generičkih intervencija. Preduzećemo niz aktivnosti kako bismo objavili rezultate projekta i time maksimizovali uticaj istraživanja. To će uključivati prenošenje otkrića u nacionalne smjernice za implementaciju i politike u svakoj od zemalja.

 

 

Standardne obaveze i odgovornosti zaposlenog

 

 • Razvoj plana rada, u skladu sa planom projekta
 • Sprovođenje plana u dogovoru s rukovodiocem istraživanja
 • Pregled literature i priprema preglednih članaka
 • Priprema podataka za analizu, uključujući uređivanje i kodiranje
 • Obavljanje statističkih analiza
 • Sastavljanje rezultata prema naučnim standardima i priprema za publikovanje
 • Učestvovanje u zajedničkim projektnim aktivnostima, sastancima i obukama
 • Priprema izvještaja za projekat
 • Prezentovanje rezultata na konferencijama

 

 

Informacije o finansiranju

 

Radno mjesto se finansira iz programa Evropske unije za istraživanje i inovacije, Horizont 2020. Klinički centar je partner u projektu dok je koordinator projekta Queen Mary University of London.

 

 

PROFIL KANDIDATA

 

Kvalifikacije

 

 • Ljekar – doktor medicine ili doktor specijalista
 • Magistar: medicinskih nauka,psihologije, sociologije ili kognitivnih nauka

 

 

 

 

 

Znanje i iskustvo (neophodno i poželjno)

 

 • Iskustvo u korišćenju kvantitativnih statističkih programa (npr. SPSS, STATA, SAS) [neophodno]
 • Iskustvo u pripremu sistematičnog pregleda literature i preglednih članaka [neophodno]
 • Publikovani autorski članci u naučnim časopisima [poželjno]
 • Odlično znanje engleskog jezika [neophodno]
 • Odlično znanje crnogorskog / srpskog / hrvatskog / bosanskog jezika [neophodno]

 

Vještine i kompetencije

 • Pisanje akademskih članaka
 • Komforno korišćenje Microsoft suite aplikacija (Word, Excel, Powerpoint itd.)
 • Sposobnost timskog rada
 • Sposobnost samostalnog rada
 • Vještine prezentacije, komunikacije i interpersonalne vještine
 • Tačnost u postizanju rokova
 • Motivacija za dalju naučnu karijeru

 

 

 

Poziv na 4. konferenciju „Supervizija za suvremenu praksu“

Drage koleginice i kolege, u nastavku vam prosleđujemo poziv za 4.konferenciju koja će se održati u Opatiji :

“…Obavještavamo vas da će se od 14. do 16. 3. 2018. godine u Opatiji održati 4. hrvatska konferencija o superviziji s glavnom temom „Supervizija za suvremenu praksu“.

Na konferenciji će se analizirati postignuća i izazovi supervizije, daljnji razvoj obrazovanja za superviziju u Hrvatskoj i pružiti najnovije spoznaje o vještinama, metodama rada, teorijskim modelima i etičkim dilemama u superviziji. Uz ove „klasične teme“ na konferenciji će se razgovarali i o neki  sasvim novim temama kao što je supervizija pomagača koji rade s migrantima, multikulturnost u superviziji, novi oblici supervizije u sustavu socijalne skrbi, mogućnosti supervizije pomagača/asistenata u nastavi, supervizija i suvremene tehnologije (npr. Skype supervizija).

S obzirom na značaj supervizije u osiguranju kvalitete rada s korisnicima, konferencija je namijenjena svima koji su uključeni u pomažući rad: stručnjacima pomažućih profesija, onima koji rade s obiteljima, djecom, mladima i starima, stručnjacima u sustavu socijalne skrbi, odgoja, obrazovanja, zdravstva i civilnog društva, stručnjacima koji rade s ranjivim i posebno osjetljivim skupinama, savjetovateljima i terapeutima, polaznicima poslijediplomskh studija iz područja društvenih, humanističkih i edukacijskih znanosti, supervizorima i svima koji žele naučiti više o superviziji.

Na plenarnim predavanjima će se razmotriti nove spoznaje iz supervizije u Europi i Hrvatskoj. U usmenim izlaganjima će sudionici podijeliti iskustva i dileme vezane uz superviziju. Veliki broj radionica će omogućiti učenje o odabranim temama iz supervizije, a okrugli stolovi će dati pregled najvažnijih pitanja razvoja supervizije.

Konferenciju organiziraju, kao i do sada, Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Društvo za psihološku pomoć (DPP) i Hrvatsko društvo za superviziju i organizacijski razvoj (HDSOR).

Sve informacije, upute za prijavljivanje prijedloga izlaganja dostupne su na web-stranici www.supervizija-konferencija.org   ”

 

Sarajevski dani psihologije

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, od 19.4.2018. do 21.4.2018. godine, će biti domaćin održavanja naučno-stručnog skupa V SARAJEVSKI DANI PSIHOLOGIJE.
Naučno-stručni skup organizuje Odsjek za psihologiju i Centar za psihološka istraživanja, edukaciju i savjetovanje, koji djeluje u okviru Centra za naučnoistraživački rad i stručne aktivnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (NIRSA).
Naučno-stručni skup biti još jedna prilika za ponovno okupljanje velikog broja znanstvenika i stručnjaka iz prakse, kako iz Bosne i Hercegovine tako i iz inostranstva. Programom su predviđeni: plenarno predavanje, usmena saopštenja, poster sekcije, okrugli stolovi, radionice. Stoga Vas pozivamo da svojim učešćem doprinesete kvaliteti ovoga skupa.
Rok za prijavu sažetaka je 15.1.2018. godine.

Više informacija možete pronaći na linku  http://sdpsih.ff.unsa.ba/