Članstvo u UPCG

Drage kolege,

Želimo da vas podsjetimo da se status aktivnog člana stiče online prijavom, uplatom polugodišnje članarine( u martu i septembru ) i dostavljanjem skenirane diplome na mejl psiholozi.me@gmail.com. Datum za uplatu je istekao 05.03.2017.godine, ali postoji mogućnost uplate i van roka.

Aktivni članovi će imati prednost kada je u pitanju angažovanje u radu sekcija i samog Udruženja, kao i mogućnost da pohađaju predavanja, seminare, obuke i konferencije koje budu u organizaciji UPCG ili drugih srodnih organizacija.

Apelujemo da izvršite svoje obaveze, da bi UPCG moglo nesmetano da funkcioniše.