Sastanak Sekcije psihologa u obrazovanju

U susret skorašnjem prijemu prvaka, ukazano je na potrebu da se razgovara o izboru i primjeni odgovarajućeg testa, o proceduri testiranja, o sadržaju upitnika za roditelje i sličnim pitanjima. Psiholozi iz osnovnih škola žele da razmijene dosadašnja iskustva i da dogovore ujednačen pristup u ovim aktivnostima.

Sastanak je zakazan za 3. mart 2017. u Zavodu za školstvo, sala “A”.
Budući da se samo jedan dio školskih psihologa, za sada, prijavio za članstvo u UPCG, veoma bi nam koristilo da na sastanak dođu i saopšte svoje stavove naše iskusne koleginice i kolege iz osnovnih škola.

Ukoliko ste zainteresovani,  molimo vas da potvrdite dolazak na sastanak putem mejla: andja.backovic@zzs.gov.me

Spisak učesnika za konferenciju ” Zaustavimo nasilje nad djecom” u organizaciji UNICEF-a

Poštovane kolege, u nastavku je spisak učesnika za konferenciju “Zaustavimo nasilje nad djecom”.

Prednost za učešće su imali punopravni članovi, odnosno oni koji su izvršili sve obaveze prema UPCG ( prijava, skenirana diploma i uplaćena članarina) i koji su se  prijavili na konferenciju putem mejla do 10.02.

 1. Sreten Lutovac
 2. Mina Gazivoda
 3. Ana Jovanović
 4. Anđa Backović
 5. Nevenka Pavličić
 6. Milena Raspopović
 7. Seida Dačić
 8. Rada Dabetić
 9. Branka Čolević
 10. Ranka Božović
 11. Majlinda Kurt
 12. Milica Krivokapić
 13. Milena Radonjić
 14. Marija Petranić
 15. Mirjana Đurić Jovanović
 16. Al Ammar Kašić
 17. Nejra Mekić
 18. Adrijana Pejaković
 19. Miloš Bulatović
 20. Sonja Filipović

Otvoren konkurs za Doktorske studije na odsjeku za Psihologiju (Filozofski fakultet) u Zagrebu

Drage koleginice i kolege,

Dobili smo obavještenje od prof.dr Darije Maslić Seršić (šef odsjeka za Doktorske studije psihologije) da je otvoren konkurs za Doktorske studije na odsjeku Psihologije, Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Konkurs je objavljen za upis nove generacije 2017/2020 na web stranici Doktorskog studija psihologije i otvoren je do 31.03.2017. Ukoliko imate dodatnih pitanja možete pisati kolegama iz Hrvatske na  e-mail drpsih@ffzg.hr  (Antonija Maričić).

 

 

Poziv za konferencju “Zaustavimo nasilje nad djecom” (UNICEF)

Vlada Crne Gore i UNICEF organizuju ovu konferenciju  27. februara 2017. u Podgorici, u hotelu „Hilton“, sa početkom u 9 časova.  Konferenciji će prisustvovati i međunarodni  stručnjaci, kao i predsjednik države, Filip Vujanović.

Konferencija se organizuje u saradnji sa Delegacijom Evropske unije i obilježiće početak druge faze kampanje „Zaustavimo nasilje“  koju UNICEF sprovodi  od jula 2016. godine.  Prva faza kampanje bila je usmjerena na zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja na internetu, dok će se druga faza baviti zaštitom djece od porodičnog nasilja i tjelesnog kažnjavanja.

Konferencija „Zaustavimo nasilje nad djecom“  će okupiti stručnjake, donosioce odluka, predstavnike međunarodnih i organizacija civilnog društva, te renomirane međunarodne eksperte. Cilj je da se intenzivira javni dijalog na temu nasilja nad djecom u Crnoj Gori i načina kako nasilje sprječavati i rješavati, uz oslanjanje na najnovija naučna saznanja i uz davanje primjera djelotvornih modela pružanja podrške roditeljima i spriječavanja nasilja širom svijeta.

Očekuje se doprinos psihologa iz Crne Gore, cijeneći  njihovo iskustvo u ovoj oblasti, kao i ključnu ulogu psihologa u prevenciji nasilja nad djecom.

Kancelarija UNICEF-a poziva članove UPCG na konferenciju. Kancelarija će obezbjediti smještaj u Podgorici, ukoliko je potreban, članovima koji dolaze sa sjevera Crne Gore (isključujući Kolašin) i kolegama iz Herceg Novog, za noć prije konferencije  (26. februara 2017).

Pozivamo članove UPCG da se što prije prijave za Konferenciju, jer je broj mjesta ograničen na 20, od čega jedno mjesto pripada predsjedniku Udruženja. Prijave slati na e-mail Udruženja,(psiholozi.me@gmail.com)  najkasnije do petka, 10. februara  2017. Ukoliko je potreban smještaj, navesti i tu informaciju.

Vijesti nakon održane sjednice Skupštine UPCG

 

Sjednica Skupštine Udruženja psihologa Crne Gore

Dana 31.01.2017.  u Podgorici, u Upravi za kadrove,  održana je sjednica Skupštine UPCG, kojoj su prisustvovala  84 člana UPCG.

U svečanom dijelu sjednice, nakon pozdravne riječi predsjednika UPCG, Radiše Šćekića, govorili su dr sc Nevenka Pavličić, članica Upravnog odbora i gospodin Bendžamin Perks, šef Predstavništva UNICEF-a u Crnj Gori.

U svom predavanju, dr sc Nevenka Pavličić se osvrnula na sliku savremene psihologije u svijetu, na razvoj psihološke nauke, kao i na stanje psihologije i statusna pitanja psihologa u Crnoj Gori.

Gospodin Bendžamin Perks je ukazao koliko je psihologija kao nauka i praksa neophodna u različitim oblastima ljudskog djelovanja danas. Naglasio je značaj saradnje sa UPCG, s obzirom na to da se UNICEF bavi temama koje pripadaju oblasti psihologije. Uskoro u Crnoj Gori započinje velika kampanja, koju UNICEF predvodi u cilju stvaranja šire koalicije i jačanja kapaciteta institucija u  borbi protiv nasilja nad djecom, uključujući vršnjačko nasilje i nasilje u porodici. To treba da napravi značajne promjene u našem društvu.

U radnom dijelu sjednice, izabrani su članovi sljedećih tijela UPCG: predsjednica Skupštine, predsjednik UPCG, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Sud časti i sekretar. Biografije naših kolega i koleginica, kojima i ovom prilikom čestitamo, možete vidjeti u prilogu.  cv-f-3101

Na sjednici su predstavljeni i usvojeni Statut UPCG i Kodeks etike psihologa Crne Gore, kao i predlog Zakona o psihološkoj djelatnosti.

 dsc_0049                                  dsc_0163

Predavanje o savremenoj  psihologiji u svijetu  i  u Crnoj Gori

Naša koleginica, dr  sci Nevenka Pavličić, spec. psiholog, predstavila je gostima i članstvu Skupštine aktuelne paradigme u svetskoj psihologiji  i  psihologiji u Crnoj Gori.

Savremena psihologija je dinamična nauka u kojoj nastaju novi teorijski koncepti,  redefinišu se i empirijski proveravaju stari, zahvaljujući brzom napretku neuronauka, tehnologije i metodologije.  Prenos znanja iz srodnih nauka omogućio je i psihologiji da empirijski dokaže koncepte koji su ranije smatrani metanaučnim ili hipotetičkim konstruktima. Sva ova nova saznanja  o kojima je govorila  zahtevaju i promene u dosadašnjim postavkama u psihološkim teorijama i predstavljaće u budućnosti centralne teme psihološke nauke.

Savremene tendencije u psihologiji možemo podeliti na nekoliko važnih oblasti: uloga genetike – epigenetika kao veliki korak u razjašnjavanju stare dihotomije nasljeđe-sredina; razvoj molekularne genetike – koliko psihologija zna o relaciji genotipa i fenotipa i mogućnost modelovanja ličnosti u budućnosti; razvoj novih modela inteligencije – uticaj neurofiziologije i novih metoda snimanja mozga; nove teorijske paradigme u oblasti psihologije ličnosti – saglasnost oko Petofaktorskog modela ličnosti; razvoj metodologije i psihometrije u psihologiji kao i značaj socio-kulturnog okruženja.

Poseban segment  predavanja  je  bilo predstavljanje  situacije u  razvoju psihološke  struke u Crnoj Gori, gdje je naglasila  da  je potrebno staviti naglasak  na  nekoliko segmenata kao što su: ulaganje  u obrazovanje  psihologa (uvođenje budžetskih studija za ovaj profil),  intenzivnije  zapošljavanje  psihologa (sada ih je 195 na  evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore) u različitim oblastima  ljudske  djelatnosti  ( zdravstvo, obrazovanje, vojska, policija, socijalni rad), povezevanje i mapiranje  psihologa kroz UPCG  i  njihovo uključivanje u  sprovođenje  programa  međunarodnih  organizacija (UNICEF, British Council, UNDP),  kao i ostalih NVO koje  su aktivne u našoj sredini.

Poseban  naglasak je  stavljen i na podizanje  znanja  koje je psiholozima omogućeno kroz program  osposobljavanja  koji sprovodi uprava za kadrove  Crne Gore, formiranje UPCG  kao i predloga  nacrta  Zakona  o psihološkoj djelatnosti, usmjerenog na poboljšanje  rada i statusa psihologa.

 

Osnovano osam sekcija UPCG

Sekcije UPCG osnivaju se radi stručnog djelovanja i okupljanja članstva u okviru određene grane ili oblasti psihologije, s osnovnim ciljem da podstiču razvoj određene oblasti psihologije, kao i primjenu novih znanja iz te oblasti i da organizovano razmatraju i proučavaju teorijske i praktične probleme iz grane ili oblasti psihologije kojom se članovi bave.

Na sjednici Skupštine 31. janura 2017. godine, osnovane su sljedeće sekcije:

 • Sekcija psihologa u obrazovanju
 • Zdravstvena/klinička sekcija
 • Poslovna/Sekcija psihologa u oblasti ljudskih resursa
 • Sekcija za profesionalnu orjentaciju
 • Sekcija za savjetovanje i koučing
 • Sekcija zasocijalnu zaštitu i humanitarne organizacije
 • Sekcija za prevenciju bolesti zavisnosti
 • Forenzička/penološka sekcija

Srećan početak rada sekcijama! Očekujemo uskoro prve inicijative, programe rada, predloge projekata, akcije, tribine.

 

Odluka o visini članarine u UPCG

Na sjednici je Skupštine 31. januara 2017. godine odlučeno da se godišnja članarina kreće u rasponu od 30 do 50 eura i da se plaća u dvije rate. Osnovna članarina je 30 eura. Ipak, svako ko može da  uplati više i na taj način doprinese uspješnijoj realizaciji aktivnosti UPCG, može to da uradi i do iznosa od 50 eura.

Članarina se uplaćuje u dvije rate, odnosno – dva puta godišnje.

 

Uskoro članske karte

Prema članu 16 Statuta UPCG, redovni članovi su diplomirani psiholozi koji žive i/ili rade na teritoriji Crne Gore.

Nakon što prijavljeni za redovno članstvo u UPSC dostave fotokopije svojih diploma, zajedno sa brojem diplome (vidjeti član 19 Statuta) i uplate članarinu, Upravni odbor UPCG će odlučiti o obliku i sadržini članskih karata

Izazovna ponuda za psihologe – volontere

Nakon sjednice Skupštine, iz UNICEF-a je članovima našeg Udruženja stigla izazovna ponuda:  zainteresovani psiholozi mogu da se prijave da učestvuju u izradi Facebook stranice za Udruženje psihologa čije će kreiranje podržati UNICEF !

Kolege i koleginice, javljamo se!